Artsen

rthopedisten in opleiding

De dienst orthopedie en traumatologie leidt toekomstig orthopedisten op. Om deze opleiding te mogen verzorgen hebben wij moeten voldoen aan strenge eisen en een selectieprocedure vanuit het universiteitsziekenhuis Leuven. Wij zijn er trots op dat we in samenwerking met de orthopedische dienst van het universiteitsziekenhuis Leuven een bijdrage mogen leveren aan de vorming van een nieuwe generatie orthopedisch chirurgen.

De opleiding van orthopedische chirurgen is van groot belang opdat orthopedisch zorg ook voor toekomstige generaties (uw kinderen en kleinkinderen) verzekerd is. De opleiding tot orthopedisch chirurg volgt na de opleiding tot arts en duurt 6 jaar waarvan 1 tot 2 jaar in het Heilig Hart doorlopen wordt. De opleiding heeft een wetenschappelijke, theoretische maar ook praktische invulling. Zo zult u onze arts-assistenten tegen komen op de raadpleging, afdeling of operatiekamer. Tijdens operaties kan het zijn dat een (deel van de) operatie door de arts-assistent wordt verricht. De mogelijkheid hiervan wordt op voorhand met u besproken. Het staat u uiteraard vrij dit te weigeren. De ingreep is echter altijd onder volledig toezicht en onder verantwoordelijkheid van uw orthopedisch chirurg. Daarnaast bereiden onze arts-assistenten zich goed voor, krijgen voortdurende toetsing en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Het opleiden van arts-assistenten zorgt dan ook voor een dynamisch leer- en werkklimaat waar ook wij, de specialisten, van profiteren. Uiteindelijk verhoogt het opleiden van een nieuwe generatie orthopedisch chirurgen de kwaliteit van zorg die wij u bieden.

Momenteel is er 1 assistent orthopedie in opleiding in onze dienst, Dr. Windels Axel.

Wij danken uitvoerig de assistenten die in het verleden hebben gewerkt in onze dienst:

  • Dr. Boeckxstaens Anton (2022-2023)
  • Dr. Brouwers Jonas (2022-2023)
  • Dr. Vanbecelaere Lukas (2021-2022)
  • Dr. Vandenberk Jim (2020-2021)
  • Dr. Vanstockstraeten Sanne (2019-2020)
  • Dr. Demyttenaere Joachim (2018-2019)
  • Dr. Struelens Bernard (2017-2018)
  • Dr. Verlinden Christophe (2016-2017)
  • Dr. Mufty Shevan (2015-2016)
  • Dr. De Haan Julian (2014-2015)