Dr. Peter Reynaert aangesteld als nieuwe hoofdgeneesheer in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Dr. Peter Reynaert

Dr. Peter Reynaert was sinds midden december 2014 aangesteld als hoofdgeneesheer ad interim.
Op 3 maart schonken de raad van bestuur en de medische raad hem het vertrouwen voor de uitoefening van deze functie voor onbepaalde duur.
Dr. Reynaert is sinds 1994 werkzaam in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven als orthopedisch chirurg, met subspecialisatie in knie- en schouderchirurgie.
Hij behaalde in 1996 een graduaat ziekenhuismanagement aan het centrum voor Ziekenhuiswetenschappen van de KULeuven.
In 2004 volgde hij informatiemanagement voor ziekenhuisgeneesheren aan de Vlerick Management School.
Sinds 1997 is hij nauw betrokken geweest bij het ziekenhuisbeleid als secretaris van de medische raad van 1997 tot 2000, nadien als ondervoorzitter van de medische raad tot 2003, waarna hij lid werd van de raad van bestuur van het ziekenhuis tot 2007. Sinds 2012 was hij opnieuw ondervoorzitter van de medische raad, een functie die hij neerlegt ten voordele van zijn nieuwe uitdaging.
Hij zal zijn klinische functie deeltijds blijven uitoefenen: “om voeling te houden met de realiteit op de werkvloer en omdat ik gepassioneerd ben door mijn vak”, zo stelt hij.

“Ik zie het als een voorrecht om, samen met een groep schitterende en enthousiaste stafleden, een medische strategie te ontwikkelen die ons ziekenhuis in staat moet stellen om haar terechte rol van regionaal ziekenhuis in de Leuvense regio met brio te blijven vervullen. Ik kijk uit naar een hechte samenwerking met de huisartsen, onze collegae regionale ziekenhuizen in Oost Vlaams-Brabant en last but not least, de Leuvense universitaire ziekenhuizen, dit alles in harmonie.”

Klik hier voor de persoonlijke pagina van Dr. P. Reynaert.