Opname

Algemene informatie

Hier volgt informatie voor als een ingreep moet ondergaan door de dienst orthopedie en traumatologie van het Heilig Hart Ziekenhuis. U komt, overeenkomend met wat met u afgesproken is, de dag van de operatie of de avond voor de operatie binnen. U schrijft zich van te voren in bij het centraal onthaal in het O-gebouw.

Om uw opname vlot te laten verlopen en uw veiligheid op medisch vlak te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat u de richtlijnen grondig doorneemt en in acht neemt.

Bij uw opname zal u worden gevraagd het wettelijk verplichte opnameverklaring te lezen en te ondertekenen. Met dit document regelt u uw kamerkeuze en worden de financiële afspraken uitgelegd.

Opnameverklaring klassieke hospitalisatie
Opnameverklaring daghospitalisatie

Wij hopen dat deze inlichtingen zullen bijdragen om uw verblijf in optimale omstandigheden te laten verlopen. Wij wensen u alvast een voorspoedig verblijf toe.