Opname

 Verloop ingreep in de KIZ (Kleine ingrepenzaal)

Voorbereiding

 • De meeste ingrepen in de KIZ gaan door onder lokale verdoving, dus u dient niet nuchter te zijn. U mag deze dag dus gewoon eten en drinken.
 • Uw gewoonlijke medicatie mag u ook gewoon innemen, een mogelijke uitzondering hierop zijn bloedverdunners, deze dienen meestal enkele dagen op voorhand gestopt te worden
 • Het is handig om comfortabele kleren te dragen waarmee het te opereren lidmaat gemakkelijk ontbloot kan worden. U dient geen juwelen te dragen, en het is altijd een goed idee om het lidmaat op voorhand thuis eens goed te wassen.

Aanmelden

 • U meldt zich aan bij het onthaal in gebouw O van het Heilig Hart Ziekenhuis 45 minuten voor het tijdstip van uw afspraak. Daar zult u ingeschreven worden voor uw opname. 
 • Vervolgens gaat u naar het 5e verdieping in het A-gebouw (Route 138) en meldt u zich aan bij de verpleegpost. Zij begeleiden u vervolgens naar de wachtkamer.
 • Wanneer de dokter klaar is om u te zien wordt u naar de voorbereidingsruimte begeleid. Daar wordt de lokale verdoving toegediend. Zodra deze voldoende is ingewerkt wordt u naar de operatiezaal begeleid.
 • Na de ingreep krijgt u van de dokter de nodige richtlijnen mee voor de onmiddellijke postoperatieve periode thuis wat betreft pijnbehandeling, hoogstand, ijsapplicaties.
 • U krijgt een controle afspraak, verslag voor de huisarts, voorschriften voor medicatie en thuisverpleging, attesten, etc. onmiddellijk mee.
 • Indien u thuis problemen heeft, kunt u steeds
  • Tijdens de werkuren :
   – Ofwel beroep doen op uw huisarts
   – Ofwel bellen naar het secretariaat orthopedie op het volgende nummer:  016 / 209.274 of 016 / 209.207 en vragen naar uw behandelend orthopedist.
  • Buiten de werkuren :
   – bellen naar Spoedgevallen Heilig Hart Ziekenhuis op het volgende nummer 016 / 209.280