Opname

Verloop opname/operatie/ontslag

Opname/operatie

 • U meldt zich aan bij het onthaal in gebouw C van het Heilig Hart Ziekenhuis op het afgesproken uur. Daar zult u ingeschreven worden voor uw opname vanaf 7 uur ‘s ochtends indien uw opname voorzien is in de voormiddag en van 16.00 uur tot 19.00 uur ‘s avonds indien uw operatie gepland is voor de volgende dag.
 • Op de afdeling wordt u door een medewerker naar uw kamer begeleid en krijgt u de nodige uitleg. Eventuele ontbrekende onderzoeken worden uitgevoerd.
 • De dag van de operatie krijgt u een operatiehemd en er zult u gevraagd worden eventuele tandprothesen, lenzen of bril, juwelen, piercings te verwijderen. Indien nodig zal de operatiestreek geschoren worden.
 • Volgens het voorschrift van de anesthesist krijgt u een tabletje om te kalmeren voor de ingreep.
 • Voor de ingreep zelf wordt u in uw bed naar het operatiekwartier gebracht. Daar wordt u opgevangen door de verpleegkundigen, de anesthesist en de chirurg.
 • Na de ingreep verblijft u nog een tijdje in de ontwaakzaal. Van zodra u goed wakker bent en de pijn onder controle is, wordt u naar uw kamer teruggebracht.
 • Nadien wordt u verder verzorgd door de verpleging van uw afdeling en krijgt u uitleg van de orthopedist.

Ontslag

 • De verantwoordelijke orthopedist zal in overleg met u uw vertrekdatum bepalen. Dit zal variëren naargelang de ingreep en uw persoonlijke behoeftes en voorzieningen.
 • U krijgt de nodige richtlijnen mee ivm de onmiddellijke postoperatieve periode thuis wat betreft pijnbehandeling, hoogstand, ijsapplicaties.
 • U krijgt een controle afspraak, verslag voor de huisarts, voorschriften voor medicatie en thuisverpleging, attesten, enz onmiddellijk mee.
 • Daar de hospitalisatie zo kort mogelijk wordt gehouden, is het belangrijk dat er voor uw opname een aantal voorzieningen getroffen worden : thuiszorg, thuisverpleging, hulpmiddelen, transport naar huis, eventueel noodzaak voor hersteloorden, 2 zakjes Cold/Hotpack,…
 • Indien u thuis problemen heeft, kunt u steeds
  • Tijdens de werkuren :
   – Ofwel beroep doen op uw huisarts
   – Ofwel bellen naar uw ex-verpleegafdeling
   – Ofwel bellen naar het secretariaat orthopedie en vragen naar uw behandelend orthopedist.
  • Buiten de werkuren :
   – bellen naar Spoedgevallen Heilig Hart Ziekenhuis op het volgende nummer 016 / 209.280 en vragen naar : De orthopedisch chirurg van wacht
 • Voor specifieke vragen en problemen met de verdoving, kunt u contact opnemen met de dienst anesthesiologie op tel 016 / 209.225 tijdens werkuren, via spoedgevallen op tel 016 / 209.280 daarbuiten.