Opname

Wat dient u mee te brengen?

 • Identiteitskaart
 • Kaartje Hospitalisatieverzekering
 • Bloedgroepkaart
 • Alle medicatie die u normaal thuis neemt
 • Gemakkelijk zittende kledij
 • Krukken (indien nodig, af te spreken met arts)
 • Literatuur, ipod of dergelijke
 • Bij werkongeval : gegevens van de verzekeringsmaatschappij
 • In te vullen attesten : werk, verzekering, mutualiteit

Niet meebrengen naar het ziekenhuis

 • Waardevolle voorwerpen
 • Geld, juwelen