Praktische informatie

Stagiaires geneeskunde

Naast de opleiding tot orthopedisch chirurg levert de dienst orthopedie en traumatologie ook een bijdrage aan de opleiding tot arts. Om dit te mogen doen, hebben wij moeten voldoen aan strenge eisen van de universiteit Leuven. Wij zijn er trots op dat wij bij kunnen dragen aan de vorming van een nieuwe generatie jonge artsen.

Na het theoretisch deel van de studie geneeskunde volgen de studenten klinische stages. Deze stages vormen de eerste concrete stappen naar het arts worden. Eindelijk mag de witte jas aan. Deze stages vormen voor veel geneeskunde studenten een belangrijke fase in de oriëntatie naar hun toekomstige beroep binnen de geneeskunde. De studenten zijn gedurende één jaar in roulatie. Gedurende de heelkundige stage, die onder supervisie van de orthopedie doorlopen wordt, doen zij twee keer zes weken klinische heelkundige ervaring op en leren hoe het er in een ziekenhuis aan toegaat. De taken van een stagiaire zijn ondersteunend. Op de raadpleging kan het zijn dat u eerst de stagiaire ziet en daarna uw orthopedisch chirurg. Op de operatiekamer assisteren zij de orthopedisch chirurg bij ingrepen. De orthopedisch chirurg blijft altijd verantwoordelijk voor uw behandeling.