Privacypolicy

Hierbij de privacyvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Orthopedie Leuven.

Eigendom:
Deze website is eigendom van de feitelijke vereniging Orthopedie Leuven met zetel te Naamsestraat 105, 3000 Leuven. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de websites van Orthopedie-Leuven, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Orthopedie Leuven of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy
Conform de privacywetgeving (wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) verbindt Orthopedie Leuven zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. De gebruiker beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Orthopedie-leuven zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites
Heilig Hart Leuven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Orthopedie-Leuven door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van die van Orthopedie-Leuven. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Contactgegevens
U beschikt over het recht alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te zien. Eventuele onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kan u zich best rechtstreeks tot de beheerders van de website wenden en hen de nodige contactgegevens bezorgen.

Statistieken
Bepaalde gegevens worden bewaard in statistieken, hetgeen ons toelaat het surfgedrag van onze bezoekers beter te analyseren. Deze gegevens kunnen bestaan uit browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website waarlangs u op deze website gekomen bent. Deze statistieken laten ons toe om onze website beter te optimaliseren voor onze gebruikers en zijn volledig anoniem.