Een mooi voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking binnen ons ziekenhuis: de diensten Orthopedie (Dr. Tom Mulier), Pediatrie (Dr. Inge van Wambeke en Dr. Benedicte Eneman) en Microbiologie (Dr. Isabel Verstreken) tezamen met arts in opleiding Dr. Emma Bouckaert behandelden en beschreven een moeilijke casus, wat tot een mooie wetenschappelijke publicatie in de volgende editie van het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg leidde.

Titel  : Invasieve groep A streptokokken infectie (septische artritis/osteomyelitis) met evolutie tot sepsis: een case report