Schouder

Calcifiërende tendinopathie

Door kleine beschadigingen in de rotatorcuff pezen rond de schouder kunnen ophopingen van kalkafzetting opbouwen. Dit kan gevoelig zijn en hinder geven bij beweging van de arm. Als de kalkophoping zich ontlast gaat dit gepaard met hevige pijn. De kalkophoping kan met een kijkoperatie worden verwijderd. Voor meer informatie klik hier of op het info blok.