Schouder

Frozen shoulder

Bij frozen shoulder ontstaat vanuit het niets of na (mild) letsel opeens een pijn in de schouder gevolgd door een uitgesproken bewegingsbeperking. Dit komt door reactieve verklevingen in het gewricht. Dit is een aandoening die meestal spontaan overgaat. Bij te hevige klachten kunnen met een kijkoperatie de verklevingen doorgenomen worden of kan de schouder onder narcose worden doorbewogen. Voor meer informatie klik hier of op het info blok.