Huisartsensymposium ‘Art meets orthopedics’

16 oktober 2016
Op 7 oktober j.l. organiseerde de dienst orthopedie en traumatologie het huisartsensymposium ‘Art meets orthopedics’. Dit tijdens de expositie op de IJzerenberg waar naast beeldhouwkunst ook genoten werd van voordrachten, workshops, goed eten en de prachtige zang van Noémie Schellens, stadssopraan van Leuven.

Heilig Hart Leuven behoort tot de ziekenhuizen met de minste kans dat een heupoperatie moet worden overgedaan (revisie).

10 februari 2015
Op basis van kans op revisie, ligduur in dagen, bloedtransfusie en reanimatieprestaties is Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven beoordeeld als één van de beste ziekenhuizen in België. Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Dit is een vervolg op het nieuwsbericht ziekenhuisranking voor heupprothese-operaties door het Christelijk Ziekenfonds.

Heilig Hart Leuven, gooit hoge ogen in CM-studie over heupprotheseoperaties: duurzaam, patiëntveilig én kostprijsbewust.

9 december 2015
Ziekenhuisranking voor heupprothese-operaties door het Christelijk Ziekenfonds
Het Christelijk Ziekenfonds maakte een ziekenhuisranking over heupprothese-operaties openbaar. Algemeen kregen in 2013 meer dan 20.000 patiënten in de Belgische ziekenhuizen een nieuwe heup die meestal meer dan vijftien jaar meegaat. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen inzake de overleving van een dergelijke heupprothese, de verblijfsduur in het ziekenhuis en de hiermee samengaande kostprijs.

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven scoort zeer goed in deze ranking

Tussen 2004 en 2013 kregen 464 CM-patiënten in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven een heupprothese. In totaal, zonder rekening te houden met ziekenfondslidmaatschap worden jaarlijks in dit ziekenhuis meer dan 200 dergelijke ingrepen uitgevoerd ( in 2014, 216 heupprothese-ingrepen).

Volgens CM is de kans op revisie ( een nieuwe operatie) na het plaatsen van een nieuwe heup in het regionaal ziekenhuis leuven 63% lager dan het gemiddelde voor alle ziekenhuizen. Nationaal bekleden we hiermee de vijfde plaats. Onder de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen scoren we met deze parameter het beste.

Bij 8% van de ingrepen bleek een bloedtransfusie nodig ( terwijl dit gemiddeld in de Belgische ziekenhuizen 17% is). 5% van de geopereerde patiënten hadden een verblijf nodig op intensieve zorg na de operatie ( gemiddeld voor België 8%). In dit ziekenhuis verblijven patiënten 7 dagen na deze operatie in het ziekenhuis terwijl dit gemiddeld 8 dagen is voor alle ziekenhuizen. De geplaatste protheses hebben een overlevingskans van 99% waarmee we een gedeelde eerste plaats bekleden op nationaal vlak.

De kostprijs voor patiënten na deze ingreep bedraagt 2,714 euro bij verblijf in een eenpersoonskamer en 731 euro bij hospitalisatie in een meerpersoonskamer.

Hoofdgeneesheer Peter Reynaert, reageert opgetogen over de resultaten: “Iedereen weet dat een kleiner ziekenhuis makkelijker persoonlijke, patiëntgerichte zorg kan leveren. Hoewel we allen weten dat dergelijke studies beperkingen inhouden en “echte medische kwaliteit” ook nog vele andere componenten telt, toont deze studie aan dat regionale ziekenhuizen daarenboven medische topkwaliteit kunnen leveren, bv in het plaatsen van de heupprothesen. Dit is voor de regionale ziekenhuizen een opsteker!”

Wat zijn verklarende factoren voor deze resultaten ?

Dr. Jef Van Den Bergh en Dr. Paul Milants, de orthopedisten die deze ingrepen meestal uitvoeren wijten het succes aan verschillende factoren en aan de multidisciplinaire samenwerking op dit vlak. Zij formuleren het als volgt: “ Natuurlijk speelt onze ervaring en deskundigheid in deze ingrepen een rol. Wij blijven ons verder bekwamen en blijven ook zoeken naar een best uitgevoerde ingreep met individueel aangepast materiaal. Hiervoor houden we rekening met de persoonlijke levensstijl en leeftijd van onze patiënten. Wij kunnen bij de ingreep rekenen op anesthesisten die de patiënt perfect stabiliseren en observeren waardoor de kans op nood aan intensieve zorg duidelijk vermindert. Eens de operatie is uitgevoerd is een goede opvolging van de patiënt door verpleegkundigen met specifieke kennis een volgende voorwaarde voor vlot herstel. En deze verpleegkundigen kunnen op hun beurt rekenen op een naadloze samenwerking met kinésisten en ergotherapeuten die dadelijk na de operatie in het revalidatieproces worden betrokken.”

Hoe verloopt de voorbereiding van de patiënt?
Ook hier zijn betrokken artsen formeel: “ Een factor die zeker niet over het hoofd mag worden gezien is de voorbereiding van de patiënt én het verduidelijken van het zorgpad van bij de raadpleging en bij de beslissing tot ingreep. De duidelijkheid van informatie, het overlopen van het revalidatieproces, de transparantie in kostprijs en de nauwkeurige stapsgewijze begeleiding van de patiënt, eventueel met tussenkomst van sociale dienst, is een echte troef. Het zorgt voor een coöperatie tussen team en patiënt die duidelijk zijn resultaten heeft. Wij durven met trots zeggen dat we goede resultaten boeken en dat een regionaal ziekenhuis zijn duidelijke plaats heeft in zeer degelijke en professionele behandeling en verzorging van patiënten”.

Zeldzame casus: arterieel letsel na whiplash

Het is van groot belang om zeldzame aandoeningen en letsels te documenteren en via wetenschappelijke publicaties naar buiten te brengen. Dit zodat we meer inzicht krijgen hoe het best dergelijke aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. De dienst orthopedie en traumatologie heeft dan ook een zeldzame casus over een arterieel letsel na whiplash gedocumenteerd. Deze casus wordt in postervorm gepresenteerd op wetenschappelijke congressen in Brussel en Florida en is ook opgestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift voor publicatie.

De dienst orthopedie en traumatologie
Artikel is pas ingestuurd in acta orthopedica Belgica
Poster : AAOS Florida 4 maart 2016 (nog niet def aanvaard , “wel aanvaard vr review”) en aanvaard op Kuntschner AO Meeting Brussel 9-10 sept 2015

Klik hier om de publicatie te lezen.

Publicatie over Hemihyperplasie in het Tijdschrift voor Geneeskunde

Onlangs verscheen een wetenschappelijk publicatie over Hemihyperplasie in het Tijdschrift voor Geneeskunde. De dienst orthopedie en traumatologie van het Heilig Hart heeft bijgedragen hieraan.

Klik hier om de publicatie te lezen.